Kalendarz

IMIENINY

Wczoraj: Marii Zefiryny
Dzisiaj : Moniki Cezarego
Jutro : Patrycji Wyszomira
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie

 

 

 

 

Misja Szkoły

„Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie przygotowania uczniów

i słuchaczy do pracy w zawodach medycznych i społecznych

dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy”

 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 WRZEŚNIA - GODZINA 10:00

ZAPRASZAMY !!!


REKRUTACJA TRWA !!!

· Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie prowadzi nabór kandydatów na kierunki dzienne i zaoczne na rok szkolny 2014/2015. Szczegóły w zakładce rekrutacja.

· ZMSP jest szkołą publiczną, bezpłatną.

· Nie wymagamy matury.

· O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz brak przeciwskazań do nauki w danym zawodzie.

· Zawody w jakich kształci szkoła cieszą się dużą popularnością w krajach Unii Europejskiej.

· Dokumenty są przyjmowane do 26 sierpnia 2014r.

· Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce - tablica ogłoszeń w dniu 28.08.2014r.

ZAPRASZAMY

 

 

 

  • Stwarzamy każdemu uczniowi i słuchaczowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.
  • Kształcimy biopsychospołeczny model spostrzegania człowieka i jego zdrowia oparty na teorii holizmu.
  • Stwarzamy uczniom i słuchaczom korzystne warunki do samoedukacji pod kierunkiem nauczyciela doradcy, przewodnika i mentora.
  • Kształcimy u uczniów i słuchaczy podstawy twórcze, aktywne, budujące satysfakcję z wyboru szkoły i zawodu.
  • Naczelne wartości w naszej pracy to: prawda, mądrość, uczciwość i szacunek oraz szeroko rozumiane dobro jednostki i ogółu.

 

 

Współpracujemy z profesjonalistami

 

 

 

W naszej szkole nie palimy !!!
W NASZEJ SZKOLE NIE PALIMY !!!