Kalendarz

IMIENINY

Wczoraj: Tymoteusza Michała
Dzisiaj : Anieli Jerzego
Jutro : Walerego Karola
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie

 

 

 

Misja Szkoły

„Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie przygotowania uczniów

i słuchaczy do pracy w zawodach medycznych i społecznych

dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy”

 

 

 

 

  • Stwarzamy każdemu uczniowi i słuchaczowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.
  • Kształcimy biopsychospołeczny model spostrzegania człowieka i jego zdrowia oparty na teorii holizmu.
  • Stwarzamy uczniom i słuchaczom korzystne warunki do samoedukacji pod kierunkiem nauczyciela doradcy, przewodnika i mentora.
  • Kształcimy u uczniów i słuchaczy podstawy twórcze, aktywne, budujące satysfakcję z wyboru szkoły i zawodu.
  • Naczelne wartości w naszej pracy to: prawda, mądrość, uczciwość i szacunek oraz szeroko rozumiane dobro jednostki i ogółu.

 

 

Współpracujemy z profesjonalistami

 

 

 

W naszej szkole nie palimy !!!
W NASZEJ SZKOLE NIE PALIMY !!!